Omroepflevoland: actie tegen imagoschade door schaliegas