Persbericht

PERSBERICHT

Emmeloord, 9 juli 2014

 

Stil maar massaal verzet tegen schaliegas

In de afgelopen dagen zijn er in de polder minstens tussen de 50 en 100 zienswijzen tegen schaliegas ingediend bij het ministerie. Dit heeft de Werkgroep Schaliegas NEE bekend gemaakt. Alleen al op Oord hebben zaterdag 50 bezoekers aan de Schaliegas Nee kraam een digitaal inspraakformulier ingediend. Ook gisteren en vandaag hebben actieve burgers en bedrijven met hun zienswijze een signaal aan minister Kamp en collega’s afgegeven. Vervolgacties en ontwikkelingen van de Werkgroep Schaliegas Nee zijn te volgen op hun net gelanceerde website http://www.werkgroepschaliegasneenoordoostpolder.nl

Krachten gebundeld

De werkgroep heeft op Oord samengewerkt met schaliegasvrij noordoostpolder, om daar de bezoekers bij te praten over het hoe en waarom van schaliegaswinning. Het begint de inwoners en ook bedrijven steeds meer duidelijk te worden dat we een duidelijk NEE willen laten horen. Als er onvoldoende draagvlak is in de samenleving, zullen partijen in de Tweede Kamer niet voor boringen stemmen.

Ook landelijk worden op het laatste moment nog door belangrijke partijen, zoals natuurorganisaties, LTO, provincies en gemeenten zienswijzen ingediend.

Laatste inspraakmoment

“ Vandaag is de laatste dag dat er zienswijzen ingediend kunnen worden. Hoe hoger de teller staat hoe beter” , aldus de werkgroepleden. Hierna bezinnen de werkgroepleden zich op verdere initiatieven. Het is belangrijk dat de inwoners weten wat hen te wachten staat.