Meer Flevopost

Zorgen over schaliegas groeien

Geplaatst op woensdag 16 juli 2014 15:00
  • Schaliegas. – Foto: Eigen foto

Marknesse – Het verzet tegen schaliegasboringen in de Noordoostpolder groeit. Er treden steeds meer tegenstanders naar voren en recent is de werkgroep SchaliegasNEE opgericht.

Het is ook tijd dat de polderbewoners in actie komen, vindt Johan de Jong uit Marknesse. Hij houdt zich al heel lang bezig met de risico’s en nadelen van de schaliegaswinning.

Wel of niet veilig voor gezondheid en milieu?

De Nederlandse overheid onderzoekt momenteel of schaliegas wel of niet veilig is voor gezondheid en milieu. Er wordt een structuurvisie opgemaakt, waarin een milieueffectrapportage wordt opgenomen. Op basis van de structuurvisie beslist het kabinet of er naar schaliegas mag worden geboord. De overheid denkt dat het in de toekomst het langzaam oprakende aardgas kan vervangen.

Maar in de Noordoostpolder beginnen de zorgen te groeien, volgens de werkgroep Schaliegas Nee hebben zich inmiddels zo’n vijftig mensen bij hen gemeld. Ook hebben ze vernomen dat er tientallen zienswijzen zijn ingediend tegen de plannen naar boringen.

Radioactieve chemicaliƫn

Ook De Jong maakt zich zorgen over eventuele proefboringen in de polder. ‘De milieuschade die kan ontstaan, levert gevaren op voor onze gezondheid’, claimt hij. Bij het fracken, het kraken van de laag schalie (gesteente), worden water, zand en radioactieve chemicaliĆ«n met kracht de bodem in gespoten. Dit kan volgens De Jonge vervuiling van drinkwater en gewassen opleveren.

De Jongs zorgen worden gedeeld en onderbouwd door Willem Jan Atsma uit Helvoirt. Hij is vice-voorzitter van de stichting Schaliegasvrij Nederland en arts-epidemioloog. In Amerika wordt er al geboord naar schaliegas en daar heerst volgens Atsma onrust. ‘Naast de vervuiling van lucht, drinkwater en landbouwgrond, gebeuren er ongelukken op platformen en ondervinden mensen stress van het lawaai en de lichtvervuiling. Het boren gaat namelijk 24 uur per dag door’, vertelt hij.

Aangeboren afwijkingen

‘Ook zijn geboorteregisters in plaatsen nabij een boorput onderzocht. Er bleken meer kinderen te worden geboren met hart- of gehemelteafwijkingen bij vrouwen die tijdens hun zwangerschap in de buurt van zo’n put hadden gewoond.’

Verder zijn er volgens hem aardbevingen gemeten van 5,7 op de schaal van Richter die direct te wijten zijn aan de boringen. ‘Schokkende risico’s dus’, constateert hij. ‘En het is geen bangmakerij, maar concrete bezorgdheid die is gebaseerd op publicaties uit Amerika.’

Meer actie

Energiebeheer Nederland stelde vorig jaar vast dat pas na vijftien jaar winst wordt gemaakt op schaliegasboringen. Dat lijkt echter onzeker omdat eerst moet worden vastgesteld hoeveel gas er in de grond zit. En dit kan alleen met proefboringen.

De Jong, Atsma en velen met hen, willen echter niet dat die er komen. ‘Ik raad de gemeente aan om eens goed naar de risico’s te kijken en dan te gaan lobbyen in Den Haag’, zegt De Jong. ‘Ik vind dat er te weinig actie wordt gevoerd vanuit de polder. We moeten laten zien dat we dit echt niet willen.’

Lees meer in het dossier Schaliegas in Noordoostpolder