De dorpen

Belvedregebied

 

Omroep Flevoland november 2014

Interview met Inge de Vries en Gerrie Abrhahamse
(geluidsfragment)

 

Nieuweoogst.nu  20 november 2014

Boerinnen in actie rond schaliegas

Boerinnen Inge de Vries uit Espel en Gerrie Abrahamse uit Marknesse vinden dat boeren in actie moeten komen om winning van schaliegas in de Noordoostpolder tegen te gaan.

De boeren moeten de effecten van deze vorm van gaswinning niet onderschatten. Wat nu nog alleen maar een proefboring lijkt, kan bij daadwerkelijke exploitatie grote gevolgen hebben voor de landbouw in de hele regio.

‘De term proefboring maakt het verwarrend. De echte gevolgen worden daarom pas nu langzamerhand duidelijk’, stelt De Vries vast.

Imagoschade
Het gaat de boerinnen niet alleen om directe schade, zoals het verlies aan landbouwgrond voor de veertig boorlocaties of het risico voor het grondwater door het gebruik van chemicaliën. Belangrijker vinden ze de imagoschade die dreigt als de gaswinning in gang wordt gezet.

‘De hele regio loopt de kans het etiket besmet gebied te krijgen, met alle gevolgen voor de afzet van onze producten’,
aldus Abrahamse.

 

de Stentor november 2014

Bericht in de stentor n.a.v. de bijeenkomst van dorpsbelang Marknesse d.d. 12-11-2014 georganiseerd door Cees Masteling en Jan Sweere. Sprekers over schaliegas waren wethouder Andries Poppe, Hylke Hekkenberg van Schaliegasvrij noordoostpolder en Jetze Kempenaar directievoorzitter Noordoostpolder-Urk.

 

de Stentor juli 2014

LUTTELGEEST – Espel was de eerste. Luttelgeest volgde dinsdagavond en Marknesse volgt binnenkort, beloofde dorpsvoorzitter Cees Masteling woensdag op de bijeenkomst over schaliegas in Luttelgeest. (de Stentor juli 2014 )

Dorpsbelang Luttelgeest kreeg die steun woensdagavond van een grote meerderheid van de aanwezigen in De Bosfluiter. Velen waren tegen, niemand was voor. Er is een groep twijfelaars, onder wie oud-dorpsvoorzitter en VVD-raadslid Bouke Wielinga. Conclusie: Luttelgeest gaat een zienswijze indienen op de nota ‘Reikwijdte en detailniveau’, het startpunt van het traject waarmee minister Kamp het (proef)boren naar schaliegas mogelijk wil maken. Iedereen kan zo’n zienswijze indienen. Hoe dat moet is onder andere te vinden op www.noordoostpolder.nl of op schaliegasvrijnoordoostpolder.nl (en nu ook via deze site). De actiegroep staat zaterdag 5 juli ook op Oord en via die weg is het heel eenvoudig bezwaar te maken tegen schaliegasboringen.

Wat Dorpsbelang Luttelgeest betreft: het dorpsbestuur ziet de nut en noodzaak van het boren naar schaliegas niet. “We zijn tegen het winnen van schaliegas in onze Noordoostpolder”, aldus dorpsvoorzitter Richard Westveer.

Bekijk ook…